stat4u

Regulamin


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU WODNEGO
„Farma Noego”-RIKO  Kiełpiny 38  13-230 Lidzbark

1. Rodzaj jednostek i koszt ich wypożyczenia określa aktualnie
obowiązujący cennik.

2. Łodzie  i kajaki mogą wypożyczać wyłącznie osoby pełnoletnie, za
okazaniem dokumentu tożsamości.

3. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.

4. Opłata za wypożyczenie jest pobierana z góry lub wg wcześniej ustalonych zasad na specjalne                                    
życzenie klienta.

5. Osoba wypożyczająca odpowiedzialna jest za powierzony
sprzęt pływający i ponosi koszty uszkodzenia lub zaginięcia sprzętu.

6. Wypożyczalnia może wymagać wpłacenia kaucji za sprzęt.
Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zdania sprzętu bez
zastrzeżeń.

7. Zabrania się wypożyczania łodzi i kajaków osobom będącym w stanie
wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub
środków odurzających.

8. Na jednostce musi się znajdować tyle kamizelek
ratunkowych lub asekuracyjnych ile osób się na niej znajduje, obowiązkowo należy je założyć na siebie podczas pływania.

9. Podczas pływania zachowujemy się kulturalnie, zabrania się
przybijania do miejsc do tego nie przeznaczonych, skakania
ze sprzętu do wody, moczenia kapoków i siadania na nich, najeżdżania na inne
jednostki pływające (taranowanie).

10. O każdym fakcie zaistniałej nieprawidłowości jak np.
kolizja z inną jednostką, wywrócenie się łodzi lub kajaka,
nieszczelnością, uszkodzeniem sprzętu należy niezwłocznie
powiadomić obsługę wypożyczalni.

11.Wypożyczalnia nie zapewnia opieki ratownika WOPR.

Prosimy o zapoznanie  z regulaminem oraz stosowanie się do niego.
Dziękujemy , życzymy przyjemnego korzystania z kajaków i łodzi.